Normen & sectoren

Normen

Zijn jouw huidige of toekomstige klanten retailers of supermarktketens? Of zijn het leveranciers van deze ketens? Dan is een certificaat ISO 22000, BRC, IFS of FSSC 22000 een absolute vereiste.

​Afhankelijk van jouw klanten en jouw activiteiten, kunnen zij je vragen een BRC, IFS, ISO 22000 of FSSC 22000 te behalen.

Deze normen gaan over voedselveiligheid en geven de eisen die vanuit een bepaalde sector gesteld worden. De bedrijven die hier aan moeten voldoen, zijn bijvoorbeeld producenten van voedingsmiddelen, producenten van verpakkingsmateriaal, distributeurs en opslag- en overslagbedrijven.

Waarom is dit certificaat zo belangrijk?

In de eerste plaats omdat sommige klanten het eisen. Zonder certificaat zal jouw klant op zoek gaan naar een andere leverancier.

Door het certificaat te behalen, toon jij aan je klant dat jij dat stukje van de voedselketen waarvoor jij  verantwoordelijk bent, onder controle hebt. Het gaat dan zowel om de productie maar ook om de documenten en de opvolging van de exploitatie.

In alle systemen worden er eisen gesteld in verband met traceerbaarheid, zowel van de leverancier naar de klant als van de klant naar de leverancier. Maar ook hygiëne, risicobeheersing, leveranciersselectie komt aan bod. Werken onder het private label, komt in elk van de normen specifiek aan bod. Voedselveiligheid en kwaliteitsopvolging zijn dus erg belangrijk in deze systemen.

Ook voor de aspecten fraude en opzettelijke contaminatie moet je aantonen dat je deze onder controle hebt en hoe je daarvoor zorgt. De herhaaldelijke berichtgeving in de pers over fraude en opzettelijke contaminatie zitten daar zeker voor iets tussen.

Een ander belangrijk aspect in de voedselveiligheidssystemen, is het bijscholen van de medewerkers om de kennis up-to-date te houden. Zorg ervoor dat je dit goed opvolgt en registreert.

Wil je weten hoe je aan een handboek voor zo’n systeem begint en hoe je dit praktisch opvolgbaar maakt in jouw bedrijf? Of ben je op zoek naar een specialist die jouw medewerkers een interessante opleiding kan geven over het systeem, een deelaspect of de wetgeving?

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Je bent actief in de veevoedersector of wil daar actief in worden? Dan is een FCA diervoeders een absolute must!

​De FCA-regeling en de daaraan verbonden autocontrolegids diervoeders, bundelen de verplichtingen en eisen die aan producten en diensten in de diervoedersector gesteld worden. Het gaat dan zowel om wettelijke eisen, als om verplichtingen die de sector zichzelf opgelegd heeft. Eén en ander is ontstaan na de dioxinecrisis van 1999.

Waarom is een FCA-certificaat interessant?

Indien je producten of diensten aan de veevoedersector wil leveren, is een FCA-certificaat onontbeerlijk. Enkele voorbeelden van activiteiten die FCA-gecertificeerd moeten zijn:

  • Jij verhandelt diervoeders
  • jij maakt en/of verhandelt additieven die onder andere in diervoeders gebruikt worden
  • jij transporteert diervoeders
  • de restproducten van jouw productieproces worden gebruikt in diervoeders
  • jij slaat diervoeders of grondstoffen voor diervoeders op

Door het behalen van een FCA-certificaat toon je aan dat je met alle diervoederverplichtingen in orde bent. Traceerbaarheid van grondstoffen en producten is daarbij erg belangrijk. Het voorkomen van versleping van contaminanten is dat ook.

Bovendien garandeert het certificaat de goede werking van het bedrijf en verzekert het de afzet van jouw producten.

NFQ begeleidt je doorheen het hele proces, stelt een praktisch en bruikbaar handboek op, begeleidt de certificatie en doet de opvolging. Wij voorzien ook opleidingen voor jouw personeel. Bovendien houden we jou op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving en voeren de jaarlijkse interne audit uit.

FCA logo

Heidi Vertongen is door Ovocom erkend als gerefereerd FCA-consulent.

Voor meer informatie over FCA kan u steeds terecht op de website van Ovocom.

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen milieurisico’s van de bedrijfsvoering gecontroleerd en verlaagd worden. Zo bespaar je onder andere op energie- en waterkosten. Daarnaast zorgt een milieuzorgsysteem ook voor een positief imago van het bedrijf en motiveert het haar werknemers om zich in te zetten voor de algemene milieuprestaties van de onderneming.

Efficiënt omgaan met milieuzorg in een bedrijf vereist een goede interne organisatie en duidelijke afspraken waar iedereen bij betrokken is. Een milieuzorgsysteem kan daarbij een zeer belangrijk instrument zijn omdat het de afspraken en organisatie vastlegt in een bepaalde structuur, volgens een bepaalde procedure.

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Nog even geduld, wij werken aan deze tekst.

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Nog even geduld, wij werken aan deze tekst.

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Sectoren

Er zijn heel veel verschillende certificaten voor voedselveiligheid. BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000,… Hoe kies je nu de norm die het meest geschikt is voor jouw bedrijf?

Soms is het eenvoudig: jouw klant eist dat je voldoet aan een bepaalde norm. Maar ook jouw activiteiten bepalen de norm(en) waaraan je moet voldoen: voor een producent van verpakkingsmateriaal gelden uiteraard andere eisen dan voor een transportfirma.

Door een certificaat te behalen, toon jij aan je klant dat jij dat stukje van de voedselketen waarvoor jij  verantwoordelijk bent, onder controle hebt.

In alle systemen worden er eisen gesteld in verband met traceerbaarheid, hygiëne, risicobeheersing en leveranciersselectie. Ook voor de aspecten fraude en opzettelijke contaminatie moet je aantonen dat je deze onder controle hebt en hoe je daarvoor zorgt. De herhaaldelijke berichtgeving in de pers over fraude en opzettelijke contaminatie zitten daar zeker voor iets tussen.

Een ander belangrijk aspect in de voedselveiligheidssystemen, is het bijscholen van de medewerkers om de kennis up-to-date te houden. Zorg ervoor dat je dit goed opvolgt en registreert.

Wil je weten hoe je aan een handboek voor zo’n systeem begint en hoe je dit praktisch opvolgbaar maakt in jouw bedrijf? Of ben je op zoek naar een specialist die jouw medewerkers een interessante opleiding kan geven over het systeem, een deelaspect of de wetgeving?

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Je bent actief in de veevoedersector of wil daar actief in worden? Dan is een FCA diervoeders een absolute must!

​De FCA-regeling en de daaraan verbonden autocontrolegids diervoeders, bundelen de verplichtingen en eisen die aan producten en diensten in de diervoedersector gesteld worden. Het gaat dan zowel om wettelijke eisen, als om verplichtingen die de sector zichzelf opgelegd heeft. Eén en ander is ontstaan na de dioxinecrisis van 1999.

Waarom is een FCA-certificaat interessant?

Indien je producten of diensten aan de veevoedersector wil leveren, is een FCA-certificaat onontbeerlijk. Enkele voorbeelden van activiteiten die FCA-gecertificeerd moeten zijn:

  • Jij verhandelt diervoeders
  • jij maakt en/of verhandelt additieven die onder andere in diervoeders gebruikt worden
  • jij transporteert diervoeders
  • de restproducten van jouw productieproces worden gebruikt in diervoeders
  • jij slaat diervoeders of grondstoffen voor diervoeders op

Door het behalen van een FCA-certificaat toon je aan dat je met alle diervoederverplichtingen in orde bent. Traceerbaarheid van grondstoffen en producten is daarbij erg belangrijk. Het voorkomen van versleping van contaminanten is dat ook.

Bovendien garandeert het certificaat de goede werking van het bedrijf en verzekert het de afzet van jouw producten.

NFQ begeleidt je doorheen het hele proces, stelt een praktisch en bruikbaar handboek op, begeleidt de certificatie en doet de opvolging. Wij voorzien ook opleidingen voor jouw personeel. Bovendien houden we jou op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving en voeren de jaarlijkse interne audit uit.

FCA logo

Heidi Vertongen is door Ovocom erkend als gerefereerd FCA-consulent.

Voor meer informatie over FCA kan u steeds terecht op de website van Ovocom.

Neem contact op voor een verkennend gesprek